Ofertas de Empleo

Cap de Comptabilitat i Finances

Page Personnel

Actividades recreativas, culturales y deportivas

Contable

Vacantes: 1

Publicado: 08/11/2018

Finaliza: 23/12/2018

Resum:

Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat està en recerca d'un/a Cap de Comptabilitat i Finances per a cobrir una substitució de maternitat de duració aproximada 10 mesos.


Detalles del cliente

Sobre el nostre client:Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat.


Descripción de la oferta

Descripció de la oferta:

El perfil professional encaixa amb una persona que aporti bones capacitats per gestionar íntegrament els processos comptables i financers de l'exercici així com els impostos, tresoreria, contractacions laborals i el seguiment analític del pressupost. Rigorosa i eficient. Experiència en entorns multitasca i treball en equip. Proactiva en l'aportació de millores dels sistemes i simplificació dels processos. Tasques a realitzar:

* Assentaments comptables.

* Facturació a tercers.

* Càlcul i gestió d'impostos (IVA, IRPF). Càlcul prorrata IVA.

* Responsable d'AP i AR (comptes a pagar i a cobrar).

* Bancs i previsions tresoreria.

* Tancaments mensuals i anuals. Anàlisi balanç i compte de resultats.

* Càlcul d'amortitzacions.

* Acompanyament d'auditoria.

* Coordinació amb assessors externs.

* Gestió contractes laborals.

* Negociació amb proveïdors d'acord als estàndards de l'entitat.

* Control pressupostari analític per garantir l'assoliment d'objectius.

* Desenvolupament d'eines i sistemes de seguiment intern.

* Justificació econòmica de subvencions.

* Optimització dels processos interns i manuals de procediment.


Perfil del candidato

Perfil buscat:* Llicenciatura en Ciències Econòmiques, Diplomatura en Empresarials o Cicle Formatiu Grau Superior Administració i finances.

* Alt nivell d'iniciativa i autonomia.

* Orientació a resultats.

* Alta capacitat de planificació, organització i d'anàlisi.

* Flexibilitat i orientació a servei intern.

* Polivalència i gestió de la versatilitat de tasques.

* Coneixements avançats del PGC.

* Coneixements de la legislació fiscal i comptable.

* Coneixement comptable d'inversions financeres.

* Usuari avançat d'Excel i paquet Office.

* Imprescindible el domini del català i castellà.

* Habilitats relacionals.

* Es valorarà experiència en sistemes ERP de comptabilitat i finances per futura implementació.

* Es valorarà experiència en sector no lucratiu.


Oferta de empleo

* Procés temporal (duració aproximada 10 mesos).

* Contracte directament per Empresa.

Detalle Oferta:

Area de trabajo:
Finanzas y contabilidad
Comunidad Autónoma:
Cataluña
Provincia:
Barcelona
Lugar de Trabajo:
Barcelona
Duración Contrato:
10
Jornada
Jornada Completa
Tipo de contrato
Salario:
Entre 30.001 € y 36.000 € Bruto/Anual
País:
España
Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Mínimos:
Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat està en recerca d'un/a Cap de Comptabilitat i Finances per a cobrir una substitució de maternitat de duració aproximada 10 mesos.
Experiencia Mínima:
No es necesario
Estudios mínimos:
Licenciatura
Situación Académica:
En curso
Dominio de Informática:
Título obtenido:
Coche propio: